RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Over het RKD

Het RKD is het kennisinstituut op het gebied van beeldende kunsten van de Nederlanden en maakt kennis, onderzoek en informatie wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek
 

ANBI

ANBI status

Naam: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
RSIN: 8032.57.727 
Contactgegevens: Zie Informatie
Doelstelling: Zie Missie en visie
Organogram: Zie Medewerkers

Bestuurssamenstelling

Stichting RKD wordt bestuurd door de algemeen directeur. De raad van toezicht toetst en monitort het beleid, het bestuur en de organisatie. De raad van toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende rol. De stichting hanteert de acht principes van de Governance Code Cultuur 2019.

Raad van toezicht

 • mr. G.N. Roes
  voorzitter
 • mr. H. Godschalx
  managing director Hoffsteede bv
 • drs. D.T.M. Majoor
  voorzitter van het college van bestuur van de Cibap vakschool voor vormgeving, Zwolle
 • dr. K. Brosens
  associate professor aan de KU Leuven
 • ir. H.H. Buss
  partner/coo DrivenbyData bv
 • S. Alsteens
  directeur Fondation Custodia

De leden van de raad ontvangen een vergoeding ter hoogte van de fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. Klik hier voor meer informatie over de raad van toezicht.

Directie

 • prof. dr. Chris W.M. Stolwijk
  algemeen directeur
 • drs. Astrid Verheusen
  directeur bedrijfsvoering & CIO

Beleid

Beloning van de werknemers van het RKD vindt plaats conform het Museum cao.

Beleidsplan

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarrekeningen


Publicatieplicht ANBI


Visitatierapport