Schenken

Breitner

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. Met een schenking kan het RKD belangrijke aankopen en activiteiten realiseren. Het RKD is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat de schenker optimaal kan profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Schenken kan eenmalig of periodiek.

Eenmalige schenking

Steun is mogelijk door eenmalig een bedrag te schenken aan het RKD. De schenking is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt is hier te vinden. Een eenmalige schenking kan direct worden overgemaakt op het rekeningnummer van het RKD.

Periodieke schenking

Wanneer een schenking voor minimaal vijf kalenderjaren door middel van een schriftelijke overeenkomst met het RKD is vastgelegd, is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt is hier te vinden. Sinds 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst. Dit formulier is hier te downloaden.

Nalaten

Een bijzondere manier van steun is het RKD opnemen in het testament. Dat kan door een legaat te geven of het RKD erfgenaam te maken. Hierover is geen erfbelasting verschuldigd, de nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het RKD. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met een notaris in orde gemaakt. De notaris zal een akte opstellen waarin nauwkeurig omschreven staat wat je aan het RKD wilt nalaten en onder welke voorwaarden.

Schenking in natura

Het is ook mogelijk een schenking in natura te doen door een archief of documentatie over Nederlandse kunst over te dragen aan het RKD. Dit kun je doorgeven via het contactformulier. Elke melding wordt beoordeeld door inhoudelijk specialisten en archivarissen van het RKD. Voor een goede beoordeling is het van belang dat het RKD beschikt over voldoende informatie over het archief of de documentatie, zoals het soort materiaal, de hoeveelheid, van wie het is (geweest) en een duiding van de inhoud.

Sponsor worden

Wil je als bedrijf investeren in kennis? Dan is het sponsoren van het RKD als een van de belangrijkste kunsthistorische documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld, met jaarlijks bijna 2 miljoen online bezoeken, een goede optie. Het RKD steunen als sponsor kan door bij te dragen aan specifieke projecten zoals de aankoop van een archief of een ander project waaraan je je als bedrijf kunt verbinden. Voor meer informatie: Hans van de Willige, willige@rkd.nl