Privacybeleid

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Voor de Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en alle aan haar gelieerde organisaties is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. 

Website

De website van het RKD is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Het RKD verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van onze website zijn verstrekt. Informatie over het surfgedrag wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te identificeren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de websitebezoeker. 

De website www.rkd.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld wat bezoekers in hun winkelwagentje geplaatst hebben. Ook onthouden ze logins en zorgen ze ervoor dat bezoekers automatisch ingelogd blijven. Analytische cookies meten alle data die terug te vinden zijn in Google Analytics. Deze cookies meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze op de website verblijven en welke pagina's worden bekeken. De cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

E-mail en nieuwsbrief

Indien je via de website van het RKD aangeeft informatie per e-mail/een nieuwsbrief te willen ontvangen stem je ermee in dat het RKD je van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat je geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien je geen informatie van het RKD meer wenst te ontvangen, kun je deze toezending op ieder moment stoppen door contact op te nemen via het contactformulier of door je af te melden via de link in onze digitale nieuwsbrieven.

Webshop

Wij gebruiken de door jou opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer) alleen voor het verwerken van jouw bestelling en het bijhouden van onze administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelstellingen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan het RKD zonder dat daarvoor vooraf om jouw toestemming is gevraagd. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan via het contactformulier contact op.

De winkelsoftware kan mogelijk gebruik maken van cookies om jouw winkelwagen tijdens een online bezoek bij te kunnen houden en om jouw naam en adres te registreren voor een volgend bezoek aan deze site. De cookies worden niet gebruikt om creditcardgegevens op te slaan. Wij zetten ons in om jou een veilig verblijf te bieden op het internet. Op deze manier wordt de mogelijkheid tot diefstal, manipulatie en andere veranderingen in de informatie, die je bij ons achterlaat, tot een minimum beperkt.

Archiefaanvraag

In bepaalde gevallen moet een archiefaanvraag worden ingevuld en ondertekend om inzage te krijgen in een archief. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je jouw gegevens verstrekt, in dit geval ter vrijwaring van aansprakelijkheid van het RKD bij niet naleving door aanvrager van de juridische voorwaarden voor de verdere verwerking van persoonsgegevens.

Cameratoezicht

Het RKD maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor de beveiliging van onze unieke collectie die op de studiezaal en in de expositieruimte van het RKD kan worden (in)gezien. Maar ook de privacy van medewerkers en bezoekers van het RKD zijn te beschermen belangen. Voor het zo goed mogelijk waarborgen van ieders belang worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera's.

Het RKD maakt gebruik van cameratoezicht onder de volgende voorwaarden:

  • de camerabeelden worden verzameld ten behoeve van de beveiliging van onze bezoekers, medewerkers, goederen en de collectie van het RKD;
  • de beelden van dit cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard en niet gedeeld met derden, tenzij de gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten;
  • de beelden zijn technisch en organisatorisch beveiligd.

Het RKD heeft camerabeveiliging op de volgende locaties geplaatst:

  • entree
  • studiezaal
  • tentoonstellingsruimte

Overig

Het RKD geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het RKD derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webshop. In dit verband zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het RKD dat doet. Het RKD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het RKD zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor via het contactformulier een afspraak bij het RKD om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Het RKD neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Wij evalueren regelmatig ons privacybeleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging in ons privacybeleid wordt aangekondigd op deze pagina. Jouw informatie valt onder het privacybeleid, dat geldig is op het moment dat je jouw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door jou verstrekte nieuwe informatie vallen onder het geldende beleid op dat tijdstip.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met torren@rkd.nl.