Geschiedenis

Over het RKD

Het RKD is het kennisinstituut op het gebied van beeldende kunsten van de Nederlanden en maakt kennis, onderzoek en informatie wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek
 

Geschiedenis

Rijksbureau

In 1932 opent het RKD, toen nog Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie geheten, zijn deuren in Den Haag. Figuurlijk, want het publiek heeft in die eerste jaren nog geen toegang tot de collecties, die zijn verspreid over vijf plekken in de stad. Eind 1936 wordt het instituut gehuisvest in het monumentale pand op de hoek van de Korte Vijverberg en het Tournooiveld. In de loop van de jaren raken de verschillende afdelingen verspreid. Tot 1982, als het RKD in zijn geheel wordt ondergebracht in de huidige locatie, het KB-complex.

Drie verschillende verzamelingen

De basis van de collectie van het RKD bestaat uit drie genereus geschonken verzamelingen beelddocumentatie en catalogi. De eerste is afkomstig van kunsthistoricus dr. Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930), die een uitgebreide documentatie nalaat met onder andere zo'n 100.000 foto's over de Noord- en Zuid-Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst. Nog voor de opening van het RKD voegt verzamelaar en kunstkenner Frits Lugt (1884-1970) hier ruim 100.000 reproducties, 22.000 veilingcatalogi en enkele duizenden boeken aan toe. En als derde brengt jhr. mr. dr. Eltjo van Beresteyn (1876-1948) zijn materiaal op het gebied van het Nederlandse portret onder bij het RKD.

Aanvullingen en uitbreidingen 

Kort na de Tweede Wereldoorlog wordt de traditionele collectie – oude Nederlandse teken- en schilderkunst – uitgebreid met negentiende-eeuwse kunst, (inter)nationale moderne en hedendaagse kunst en aangevuld met een omvangrijke collectie persdocumentatie, archivalia en beeldhouwkunst. Deze aanvullingen en uitbreidingen helpen het RKD uit te groeien tot een veelzijdig en internationaal toonaangevend kennisinstituut, met analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en archieven. Om recht te doen aan die veelzijdigheid heet het RKD vanaf 2014: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Het instituut is dan al enige tijd (vanaf 1995) een zelfstandige stichting, die, vallend onder de Erfgoedwet, namens het Rijk de unieke rijkscollectie beheert.