Bruiklenen

Bruikleen

Het RKD leent graag stukken uit zijn collectie uit ten behoeve van tentoonstellingen die worden gehouden in een museum, bibliotheek of vergelijkbare culturele instelling.

Het RKD leent graag stukken uit zijn collectie uit ten behoeve van tentoonstellingen. Hoewel het RKD het belangrijk vindt zijn collectie beschikbaar te stellen voor wetenschap en publiek, is het helaas niet altijd mogelijk om een bruikleenaanvraag te honoreren. Lees hier de bruikleenvoorwaarden voor het uitlenen van materiaal uit onze collectie. Hou er rekening mee dat een bruikleen minimaal drie maanden vóór de openingsdatum van de tentoonstelling aangevraagd dient te worden. Om je aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de volgende ingevulde formulieren nodig:

Alle documenten kun je sturen aan: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, t.a.v. prof. dr. Chris Stolwijk, Postbus 90418, 2509 LK Den Haag of digitaal naar loans@rkd.nl, t.a.v. prof. dr. Chris Stolwijk, met het onderwerp: bruikleen. Alleen bruikleenaanvragen met de twee volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de bruikleenvoorwaarden.