Kunstenaarsarchieven

herman de vries

Het RKD beheert ruim 200 archieven van Nederlandse kunstenaars als Piet Mondriaan, Jeanne Bieruma Oosting en Armando. Deze persoonlijke archieven kunnen bestaan uit correspondentie, personalia als paspoorten en diploma's, dagboeken en aantekeningen, werk- en projectdossiers, maar ook lidmaatschappen, stukken betreffende deelname aan tentoonstellingen, verkoopboeken, teksten van lezingen en presentaties, schetsen en voorstudies, foto's, video's, geluidsfragmenten, uitnodigingen en ander klein drukwerk.

Naast de kunstenaarsarchieven bezit het RKD talrijke archieven van galeriehouders, kunsthandelaren, kunstverenigingen en verzamelaars, restauratoren en relaties van kunstenaars. Ook in deze archieven bevindt zich veel correspondentie met kunstenaars en andere kunstenaarsdocumentatie. Dit archiefmateriaal biedt veel informatie over het leven, werk en netwerk van kunstenaars. 

Jaarlijks groeit de collectie met tientallen aanwinsten: schenkingen door kunstenaars, onderzoekers en galeries en aankopen van belangrijke kunstenaarsbrieven en andere stukken. Een deel van de archieven is voorzien van een uitgebreide inventarisatie, een deel van de archieven is nog niet (helemaal) geïnventariseerd en bestaat uit onbekend materiaal. Alle informatie over de archieven is te vinden via RKD Research.