Archieven aanvragen

Archieven

De archieven in de collectie van het RKD kunnen worden ingezien op de studiezaal in Den Haag. Om archiefmateriaal te kunnen bestuderen, is het nodig om twee werkdagen voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met archieven@rkd.nl. Het is niet mogelijk om ter plekke archiefmateriaal aan te vragen. Voor archiefmateriaal uit Bijzondere Collecties moet zeven werkdagen van tevoren contact worden opgenomen.

Openbaarheidsbeperkingen

De archieven zijn in principe openbaar en vrij ter inzage, maar sommige archieven hebben te maken met openbaarheidsbeperkingen. Meer informatie over de eventuele beperking van inzage van archiefstukken lees je hier. Een deel van de archieven is gedigitaliseerd en kan alleen online worden bekeken.

Voorwaarden

Er zijn bepaalde voorwaarden aan het raadplegen van een archief verbonden. In sommige gevallen kan worden gevraagd om een formulier in te vullen voordat je een archief kunt raadplegen op het RKD. Ook zijn er enkele regels voor het raadplegen en fotograferen van archieven. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld na de aanvraag van de archieven.