Drs. Sabine Craft-Giepmans

Breitner

Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling


E: craft@rkd.nl 
T: 070 3339705


Sabine Craft-Giepmans

Curriculum vitae en werkzaamheden

Sabine Craft-Giepmans studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden en werkt sinds 1998 bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Zij begon op de afdeling Oude Nederlandse Schilderkunst als projectmedewerker. In de periode 2001-2005 combineerde zij deze werkzaamheden met onderzoek naar de collectie van het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh en de collectie Smidt van Gelder.

In 2003 werd Craft benoemd tot assistent-conservator bij het Iconografisch Bureau en vanaf 2005 is zij conservator Portreticonografie. In deze functie combineert zij onderzoek naar makers van portretten door mogelijke identificatie en geschiedenis van de geportretteerd(en) te onderzoeken. Haar specialisme betreft portretten van de zeventiende eeuw. Vanaf 2007 is Sabine hoofd van de afdeling Portreticonografie en was namens het RKD de initiatiefnemer en projectleider voor de tentoonstelling Portret in Portret in de Nederlandse schilderkunst, waarvan de gelijknamige tentoonstelling in 2012 het Dordrechts Museum werd gepresenteerd. Samen met Annette de Vries voerde zij redactie van de begeleidende catalogus. Deze samenwerking resulteerde in een vervolg; beide dames publiceerden in 2015 Adellijke familieportretten op Duivenvoorde.

In 2016 verscheen van de hand van Sabine een essay over de familieportretten uit de familie van Oranje-Nassau voor de zomertentoonstelling in het Paleis op de Dam. Later dat jaar volgde een kleine bijdrage in de tentoonstellingscatalogus over Cesar van Everdingen die in het najaar van 2016 in het Alkmaars Museum opende en daarna doorreisde naar het National Museum in Helsinki.


Publicaties (selectie)

  • Adellijke familieportretten op Duivenvoorde, Zwolle 2015 (met  A. de Vries)
  • Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012, Bussum 2012 (met A. de Vries)
  • Catalogus Hollandse meesters zeventiende en achttiende eeuw. Museum Mayer van den Bergh en Collectie Smidt van Gelder, Antwerpen 2006