Drs. Ramses van Bragt

Breitner

Procescoördinator acquisitie


E: bragt@rkd.nl
T: 070 3339773


Ramses van Bragt

Curriculum vitae en werkzaamheden

Ramses van Bragt studeerde Kunstgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam, 2001). Vanaf 2007 is hij archivaris bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en leidde in die hoedanigheid de conserverings- en digitaliseringsprojecten Jan Toorop (2008), Jan Mankes (2008) en Kunsthandelarchieven (2017), in het kader van Metamorfoze. Verder begeleidde hij de omvangrijke inventarisatie van het archief van de Gerrit Rietveld Academie.

Sinds 2018 is Van Bragt het eerste aanspreekpunt voor verwervingen als Procescoördinator Acquisitie. In die hoedanigheid coördineerde hij de verwervingen van de respectievelijke archieven van herman de vries (2019), Maryan Ainsworth (2020) en Armando (2021).

In 2013-2014 was hij actief in de werkgroep van de Vereniging van Rijksmusea (VRM) die de Selectielijst Rijksmuseale instellingen (1946-1995) becommentarieerde (Staatscourant 21516, 2014). Ramses van Bragt publiceerde in het jaarboekje 2014 van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe over de bouwgeschiedenis van de Sportlaanflats (Den Haag), naar een ontwerp van Piet Zanstra en met kunstwerken van Jan Goeting. Daarnaast schrijft hij van tijd tot tijd over archieven in onder andere het Archievenblad en Origine.

Om kennis en vaardigheden op peil te houden volgde hij onder andere het Schakeljaar Archiefwetenschap (Universiteit van Amsterdam, 2010-2011), PRINCE2 (2013), trainingen over digitale duurzaamheid (Netwerk Digitaal Erfgoed, 2016), fondsenwerving (2020) en situationeel leiderschap (2021).


Publicaties (selectie)

  • ‘Het project Kunsthandelarchieven (1850-1950)‘, in: RKD Bulletin, 2017-II (dec. 2017), pp. 39-45
  • ‘State of the Art Archives. Internationaal congres over kunstarchieven‘, in: Archievenblad, jrg. 121 (nr. 10, dec. 2017), pp.24-25
  • ‘Het roemloos einde van de collectie Boendermaker gevisualiseerd‘, in: RKD Bulletin, 2016-II (dec. 2016), pp. 48-49
  • ‘Onbekende tekening en foto van Jan Toorop in kunstenaarsarchief Wim de Bock‘, in: Hét tijdschrift voor Kunst, antiek en design, jrg. 23 (nr. 3, 2016), pp. 46-47
  • 'Zestig jaar Sportlaanflats (1954). Een geschiedenis van de bouw', in: Jaarboekje Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 2014 (jrg. 115), pp. 158-187
  • 'Archief van Rietveld Academie geïnventariseerd 125 jaar kunstonderwijs', in: RKD Bulletin, 2014-I (juni 2014), pp. 35-39 (met Martine Kuipers)