Drs. Lian Wintermans

Breitner

Informatiespecialist linked open data


E: wintermans@rkd.nl
T: 070 3339714


Lian Wintermans

Curriculum vitae en werkzaamheden

Lian Wintermans studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ze begon haar loopbaan in 1999 bij IDC Publishers (vanaf 2006 onderdeel van uitgeverij Brill), waar ze werkte aan het beschrijven van primaire bronnencollecties op het gebied van de Slavistiek. Ze volgde een opleiding in de informatiekunde en leidde daarnaast nieuwe medewerkers op bij IDC.

Van 2009-2018 werkte Wintermans bij de Koninklijke Bibliotheek als informatiespecialist, waar ze zich richtte op standaardisatie van metadata en op metadatabeleid, ter ondersteuning van zowel het gebruik als het duurzaam bewaren van de collecties. Ondertussen studeerde ze van 2014-2017 klassieke muziek aan de Schumann Akademie.

Sinds 2018 werkt ze als zelfstandig adviseur en docent bij Heron Information Management, terwijl ze zich verder toelegt op de digitale muziekwetenschap. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse RDA (Resource Description and Access) Commissie, die opereert onder auspiciën van FOBID, de brancheorganisatie voor de Nederlandse bibliotheeksector.

Vanaf 2021 werkt Lian als informatiespecialist linked open data bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en is projectmedewerker bij Van Gogh Worldwide. Bij dit project draagt zij zorg voor het beheer van het platform vangoghworldwide.org.