Museum in de oorlog - Kunst in vrijheid

RKD podcast: Haagse kunstenaars na de bevrijding

Geert-Jan Mellink en Lynne van Rhijn

Deze publicatie en een tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag werden gemaakt naar aanleiding van 76 jaar vrijheid. Het Kunstmuseum is nog niet zo lang open als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, maar krijgt het zwaar te verduren en de museumstaf moet veel uitdagingen het hoofd bieden om de collectie zo goed mogelijk door de oorlog te loodsen. Het museum vroeg historisch onderzoeker Geert-Jan Mellink onderzoek te doen naar de eigen geschiedenis in de bezettingsperiode.

Bij het verhaal van een bezetting, hoort ook dat van een bevrijding. In de jaren 1945-1950 ontwikkelde de kunstwereld zich in een razend tempo. Lynne van Rhijn (conservator moderne kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) deed onderzoek naar de uitwerking van de bevrijding op de experimentele kunst in Den Haag. Daaruit komt een beeld naar voren van hernieuwde energie en experimenteerdrang. Kunstenaars omarmden hun herwonnen vrijheden, zoals het loslaten van de herkenbare voorstelling.