Digitale collectie

Art & Project bulletin

Het RKD heeft een omvangrijke en veel geraadpleegde digitale collectie, bestaande uit verschillende databases met kunsthistorische informatie en thesauri.

Databases

RKD Research is het online onderzoeksplatform van het RKD waarin oneindig veel gegevens en bronnen over kunstwerken en kunstenaars toegankelijk zijn. Onderzoekers van over de hele wereld kunnen op het platform starten met het stellen en beantwoorden van complexe onderzoeksvragen en afbeeldingen visueel vergelijken. Via RKD Research doorzoek je gelijktijdig acht online databases met miljoenen records van het RKD, te weten: RKDartists, RKDimages, RKDimages Lite, RKDtechnical, RKDlibrary, RKDarchives, RKDcollections en RKDexcerpts. Deze databases zijn een belangrijke bron voor kunsthistorisch onderzoek naar Nederlandse kunst in een internationale context en worden continu aangevuld met nieuwe gegevens.

RKDartists

In RKDartists worden data bijgehouden van meer dan 350.000 Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, kunsthandelaars, verzamelaars en andere kunstgerelateerde figuren. Biografische gegevens zoals geboorte- en sterfdata, familierelaties en werkplekken van kunstenaars worden aan RKDartists ontleend.

RKDimages

Van ruim 250.000 hoofdzakelijk vroeg moderne Nederlandse schilderijen, tekeningen, prenten en originele foto's zijn afbeeldingen te vinden in RKDimages en is er gevalideerde informatie opgenomen over de herkomst, tentoonstellingen en literatuur. Door experts van binnen en buiten het RKD worden de toeschrijvingen van kunstwerken in RKDimages up-to-date bijgehouden.

RKDimages Lite

Via RKDimages Lite is de totale beelddocumentatie van het RKD online toegankelijk; ruim 5 miljoen foto's en reproducties van kunstwerken van 1400 tot nu zijn hiervoor gedigitaliseerd. De beelddocumentatie is verzameld vanaf de oprichting van het RKD in 1932 en de afbeeldingen zijn voorzien van aantekeningen door medewerkers van het RKD.

RKDtechnical

In RKDtechnical worden verschillende vormen van materiaaltechnisch onderzoek naar kunstwerken bijeengebracht, zoals resultaten van verfmonsteranalyses, dendrochronologische rapporten en infraroodreflectogrammen (IRR). Sommige technische onderzoeksgegevens worden fysiek bij het RKD bewaard in de collectie Technische documentatie, maar veelal delen externe restauratoren en onderzoekers hun resultaten uitsluitend digitaal.

RKDlibrary

De omvangrijke collectie van de bibliotheek van het RKD heeft betrekking op de Westerse kunst vanaf de late middeleeuwen tot nu, met de nadruk op de Nederlandse en Vlaamse kunst. Meer dan 500.000 boeken, van algemenere literatuur over kunstgeschiedenis, lexica en tijdschriften tot specialistisch uitgaven, veilingcatalogi en monografieën over Nederlandste kunstenaars, zijn opgenomen in RKDlibrary, waar de boeken ook kunnen worden aangevraagd.

RKDarchives

Het RKD beheert ruim 2,5 kilometer archiefmateriaal op het gebied van kunst van de Nederlanden. In totaal zijn het ruim 900 archieven van kunstenaars, kunstenaarsverenigingen, kunsthistorici en andere kunst gerelateerde personen en instanties. RKDarchives bevat archiefbeschrijvingen, inventarissen en gedigitaliseerde archieven.

RKDcollections

In RKDcollections worden de deelcollecties en archieven van het RKD beschreven. Naast de archiefvormer en omvang van de collectie, wordt in deze database informatie gegeven over de toegankelijkheid van de collectie.

RKDexcerpts

Via RKDexcerpts wordt primair bronnenmateriaal ontsloten uit de archieven van het RKD, maar ook materiaal dat bij andere archiefinstellingen wordt bewaard. RKDexcerpts omvat verschillende domeinen met bronnenmateriaal vanaf de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw.