RKDexcerpts

header visiting the golden age

In RKDexcerpts wordt primair bronnenmateriaal ontsloten uit de archieven van het RKD, maar ook materiaal dat bij andere archiefinstellingen wordt bewaard. RKDexcerpts omvat verschillende domeinen met bronnenmateriaal vanaf de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw.

Leidse Kunstambachten tot 1575 (6.036 records)

Bevat archiefvermeldingen waarin beoefenaars van kunstambachten in Leiden in de periode 1475-1575 voorkomen. De vermeldingen, met als zwaartepunt de periode tot 1555, betreffen onder andere schilders, prentkunstenaars, boekverluchters, glasschilders, beeldhouwers en -snijders, schrijnwerkers, boekbinders en -drukkers, goudsmeden, tinnegieters, en verder ook musici, rederijkers en zangers. De records bevatten links naar Erfgoed Leiden en Omstreken waar de originele archiefstukken worden bewaard.

Artechne (8.016 records)

Bevat ruim achtduizend citaten uit diverse manuscripten vanaf de middeleeuwen tot en met de achttiende eeuw waarin schildertechnieken en recepten voor de bereiding van verf en de bewerking van glas worden beschreven. De selectie is gebaseerd op bronnenmateriaal uit het archief van de Nederlandse glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996) en werd in RKDexcerpts ontsloten in het kader van het aan de Universiteit Utrecht geïnitieerde onderzoeksproject Art DATIS (Digital Art Technical sources for the Netherlands: Integration and improvement of sources on glass for a Sustainable future).

Hofstede de Grootfiches (705.166 records)

De fiches van Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930), kunsthistoricus en grondlegger van het RKD, bevatten beschrijvingen van hoofdzakelijk zeventiende-eeuwse schilderijen en tekeningen (en in mindere mate van werken uit de vijftiende, zestiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw) afkomstig uit veilingcatalogi, museum- en tentoonstellingscatalogi, evenals uit privécollecties en archieven, voor een deel door Hofstede de Groot zelf gezien en beoordeeld. Ook zijn literatuurverwijzingen en persoonlijke aantekeningen in de fiches opgenomen. Na het overlijden van Hofstede de Groot hebben medewerkers van het RKD tot in de jaren 1990 de verzameling aangevuld. De fiches zijn van groot belang bij herkomstonderzoek van een kunstwerk.

Archiefaantekeningen Abraham Bredius (11.116 records)

Abraham Bredius (1855-1946) was een van de eersten die in de Nederlandse archieven systematisch onderzoek verrichtte naar zeventiende-eeuwse schilders. Van elke archiefvermelding die hij aantrof, maakte hij een excerpt waarin hij datgene noteerde wat hem van belang leek. Behalve van Bredius, bevat dit domein ook excerpten van onder anderen Nicolaas de Roever (1850-1893), voormalig stadsarchivaris van Amsterdam, en kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930).

Het project waarin de archiefaantekeningen van Abraham Bredius van metadata worden voorzien, is nog gaande. De huidige verzameling excerpten betreffen hoofdzakelijk Amsterdamse kunstenaars. Excerpten over kunstenaars werkzaam in andere steden, zoals Leiden, Den Haag, Delft, Haarlem en Dordrecht, zullen in een later stadium worden toegevoegd.

Visiting the Golden Age (3.299 records)

Bevat circa honderd gepubliceerde en gedigitaliseerde reisverslagen van bezoekers aan de Nederlandse Republiek in de periode 1581-1750, verschenen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Latijn. De selectie kwam tot stand in het kader van het onderzoeksproject Un siècle d'or? Repenser la peinture hollandaise du XVIIe siècle aan de Universiteit van Genève.

Levende Meesters (41.116 records)

De tentoonstellingen van Levende Meesters zijn de meest omvangrijke en meest frequent gehouden tentoonstellingen van eigentijdse kunst in Nederland in de negentiende eeuw. Vanaf 1808 tot 1917 werden deze tentoonstellingen georganiseerd in de grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Dit domein bevat een selectie excerpten uit de bijbehorende catalogi. Aanvullingen hierop worden nog steeds gedaan. Via RKDlibrary zijn alle catalogi als pdf te raadplegen.

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk (1.124 records)

Bevat transcripties van citaten uit brieven en eigentijdse publicaties die betrekking hebben op de negentiende-eeuwse atelierpraktijk van vooral Nederlandse kunstenaars. De selectie kwam tot stand in het kader van het tentoonstellingsproject Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar in Teylers Museum, Haarlem (2010) en Valkhof Museum, Nijmegen (2011).

Kunsthandel Frans Buffa & Zonen (220 records)

Bevat transcripties van brieven van en aan de in Amsterdam gevestigde kunsthandel Buffa & Zonen uit de periode 1895-1943. De selectie kwam tot stand in het kader van het tentoonstellingsproject Kunsthandel Frans Buffa & Zonen 1790-1951. Schoonheid te koop in Singer Museum Laren (2016).

Cornelis Kruseman (162 records)

Bevat transcripties van correspondentie uit verschillende archieven van de portret-, genre- en historieschilder Cornelis Kruseman (1797-1857) met diverse relaties vanaf 1819 tot vlak voor zijn overlijden in 1857. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Cornelis Kruseman - J.M.C. Ising en resulteerde in de RKD Study Cornelis Kruseman (1797-1857): Aardse roem en hemelse ambitie.

Correspondentie Hendrik Willem Mesdag (22 records)

Dit domein bevat transcripties van brieven van de kunstenaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). In het kader van het Mesdag-jaar in 2015 werd een groot deel van Mesdags correspondentie uit verschillende collecties verzameld en getranscribeerd. Een klein gedeelte daarvan is opgenomen in RKDexcerpts.

Klein drukwerk (10.093 records)

Bevat onder meer aankondigingen van en uitnodigingen voor tentoonstellingen, overlijdensberichten en ander klein drukwerk betreffende Nederlandse kunstenaars uit de periode ca. 1880-1960.

Labels on art (1.173 records)

Bevat ruim duizend etiketten van hoofdzakelijk Nederlandse en Duitse kunsthandels, lijstenmakers en restauratoren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.