Beeldmateriaal

Beeldmateriaal

Het RKD heeft meer dan 6 miljoen digitale en analoge afbeeldingen van kunstwerken. Dit is één van de grootste verzamelingen ter wereld. Daarnaast is er de collectie portreticonografie, de collectie topografisch materiaal en bevatten de archieven een schat aan historische foto’s.

Beelddocumentatie

De beelddocumentatie bestaat uit ruim vier miljoen foto’s, reproducties en dia’s van kunstwerken. De nadruk ligt op Nederlandse en Vlaamse kunst van de late middeleeuwen tot op heden, maar ook (Westerse) buitenlandse kunst is ruimschoots vertegenwoordigd. Deze beelddocumentatie is inmiddels gedigitaliseerd en toegankelijk via RKD Research. De afbeeldingen geven veel informatie over de geschiedenis van een kunstwerk. De meerwaarde voor onderzoekers zit hem ook in de informatie die bij de afbeeldingen gegeven wordt.

Portretten

Het collectie portretten betreft onder andere circa 80.000 foto’s en reproducties van portretschilderijen van historische figuren en portretfoto’s van gewone Nederlanders uit de periode 1840-1920. Een groot deel daarvan bestaat uit carte-de-visites: deze portretjes werden bewaard in fotoalbums, waarvan het RKD een aantal bijzondere exemplaren in de collectie heeft. De omvangrijke collectie portreticonografie van het RKD is te danken aan het vroegere Iconografische Bureau dat is ondergebracht bij het RKD. De portretten zijn toegankelijk via RKD Research, waarin gezocht kan worden op de geportretteerde persoon.

De originelen uit de collectie portreticonografie zijn op afspraak te raadplegen. Omdat dit materiaal in het depot wordt bewaard, is het noodzakelijk om hiervoor tenminste drie werkdagen van tevoren een afspraak te maken via archieven@rkd.nl.

Historische foto’s

Bij het RKD worden meer dan 10.000 historische foto’s bewaard. Een van de hoogtepunten in de collectie is de verzameling van 2300 originele afdrukken en glasnegatieven van George Hendrik Breitner. Ook in de archieven is veel historisch fotomateriaal te vinden, waarvan een deel toegankelijk is via RKD Research. 

Topografisch materiaal

De collectie historische topografie bestaat uit ruim 100.000 foto’s en reproducties van topografische afbeeldingen van Nederlandse en Belgische steden, dorpen, kerken, kastelen, molens en interieurs. Daarnaast worden originele topografische tekeningen, prenten en prentbriefkaarten bewaard. In RKD Research kan gezocht worden op de naam van de afgebeelde plaats of gebouw. Het materiaal wordt regelmatig geraadpleegd door onderzoekers die willen weten hoe een bepaalde plek er in het verleden uitzag. Het dient ook als bron om stads- en dorpsgezichten in kunstwerken te identificeren.