Symposium Adriaen van de Venne

Informatie

Datum
Locatie
Filmzaal Provincie Zeeland / Zeeuws Museum, Middelburg
Symposium Adriaen van de Venne

Op vrijdag 22 maart organiseert het Zeeuws Museum Middelburg, in samenwerking met het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, een symposium over Adriaen van de Venne (1590-1662). Dit symposium vindt plaats ter gelegenheid van de eerste grote overzichtstentoonstelling van zijn oeuvre – De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne – met werken uit binnen- en buitenland.

Tijdens het symposium zullen verschillende aspecten van Adriaen van de Vennes leven en werk worden belicht. Sprekers zijn onder meer René van Stipriaan (literair-historicus), Yvonne Bleyerveld (senior conservator Teken- en Prentkunst bij het RKD en bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament aan de Universiteit Leiden), Johan Koppenol (hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en Edwin Buijsen (Van de Venne specialist, geassocieerd onderzoeker bij het RKD en gastconservator van de tentoonstelling). 

Overzichtstentoonstelling

Hoewel relatief onbekend bij het grote publiek, mag Van de Venne worden beschouwd als een van de meest originele en veelzijdige Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw. Adriaen de Venne was een waar multitalent: hij schilderde, dichtte en ontwierp prenten en boekillustraties. Met zijn voorstellingen benadrukte hij graag hoe het niet hoort. In de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne is de schoonheid en veelzijdigheid van het werk van Van de Venne te zien, maar ook inhoudelijk is zijn werk (weer) relevant. Hij leefde en werkte namelijk in een tijd die, net als de onze, grote maatschappelijke veranderingen en onrust doormaakte. Voor het wetenschappelijk onderzoek voor de tentoonstelling werd nauw samengewerkt met het RKD. De tentoonstelling in het Zeeuws Museum is nog te zien tot en met 21 april 2024.

Algemene informatie

  • Wanneer: vrijdag 22 maart, 10.30 – 17.30/18.00 uur, inloop 10.00 uur 
  • Waar: Filmzaal Provincie Zeeland / Zeeuws Museum, Middelburg
  • Deelnamekosten: €20
  • Aanmelden via symposium@zeeuwsmuseum.nl
  • Programma