Samenwerking RKD en Szépmüvészeti Múzeum Boedapest

szepmuveszeti muzeum

Het Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest werkt aan een catalogus over de Hollandse en Vlaamse landschapsschilderijen uit de periode 1600-1800 in de collectie van het museum. Bij het beschrijven van de circa 200 schilderijen wordt een beroep gedaan op de expertise en ondersteuning van het RKD. De catalogus zal verschijnen in 2024.

Hollandse en Vlaamse schilderijen in het Szépmüvészeti Múzeum

In 1906 opende de Hongaarse regering het Szépmüvészeti Múzeum (Museum voor Schone Kunsten) in Boedapest. Dit museum herbergt de nationale collectie van Europese schone kunsten, die bestaat uit objecten uit de Klassieke Oudheid en beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen en prenten van 1250 tot nu. De afdeling Oude Schilderkunst beheert Europese kunstwerken van verschillende nationale scholen. Deze deelcollectie is tot stand gekomen door een combinatie van de Nationale Schilderijengalerij, een deel van de schilderijen uit het Nationaal Museum en verschillende aristocratische en kerkelijke collecties. Direct na de oprichting werd de verzameling flink uitgebreid middels aankopen, schenkingen en legaten, resulterend in een totaal van 3000 kunstwerken. Een belangrijk kwantitatief en kwalitatief zwaartepunt in deze collectie vormen de schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de zeventiende eeuw.

szepmuveszeti muzeum
1. Jacob van Ruisdael, Eik en bosschages aan de waterkant, ca. 1646-1647, collectie Szépmüvészeti Múzeum Boedapest
2. Aelbert Cuyp, Koeien in een rivier, ca. 1650, collectie Szépmüvészeti Múzeum Boedapest
3. Abraham Begeyn, Landschap met herders, 1661, collectie Szépmüvészeti Múzeum Boedapest

Collectiecatalogus

Als onderdeel van een langlopend catalogiseringsproject, bereidt het Szépmüvészeti Múzeum een collectiecatalogus voor over de zeventiende- en achttiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse landschapsschilderijen. Het gaat om circa 200 landschappen, stadsgezichten en marines van belangrijke kunstenaars zoals Jacob van RuisdaelAelbert Cuyp en Jan van Goyen. Ook het werk van minder bekende meesters, zoals Abraham Begeyn en Gerrit Battem, zal uitvoerig worden behandeld. Het project is een initiatief van dr. Ildikó Ember, voormalig Hoofd van de afdeling Oude Schilderkunst van het Szépmüvészeti Múzeum, die het grootste deel van het onderzoek uitvoert en de entries schrijft. RKD-medewerkers Ellis Dullaart en Laurens Schoemaker ondersteunen het onderzoek, adviseren en leveren tekstuele bijdragen.

Jarenlange samenwerking

De catalogus over de landschapsschilderijen vormt het derde deel in de reeks Old Masters’ Gallery Catalogues. Dutch and Flemish Paintings 1600-1800 – te verschijnen in 2024. De samenwerking van het RKD en Szépmüvészeti Múzeum is een voortzetting van de eerdere betrokkenheid van het RKD bij de eerdere twee delen in deze reeks collectiecatalogi. Voormalig directeur Rudi Ekkart schreef het eerste deel over de portretten en voormalig senior-conservator Oude Nederlandse Schilderkunst Fred G. Meijer trad op als adviseur voor het tweede deel over stillevens. Het RKD is verheugd dat de jarenlange samenwerking met het Szépmüvészeti Múzeum op deze wijze wordt voortgezet en dat de expertise bij het RKD ingezet wordt ter ondersteuning van collega-instellingen wereldwijd.