RKD Study Frans Hals and his workshop – deel 1

Frans Hals

Het eerste deel van de RKD Study over Frans Hals, geschreven door prof. dr. Claus Grimm, is online beschikbaar. De publicatie betreft drie monografische hoofdstukken over het leven, werk en de receptie van Frans Hals, en gaat vooraf aan de uitgebreide catalogue raisonné die komende maand gepubliceerd zal worden.

Frans Hals

Frans Hals (1582/83-1666) geldt als een van de belangrijkste Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. De Haarlemse schilder werd bekend door zijn treffende portretten, kleurrijke genrevoorstellingen en grote schuttersstukken, maar ook vanwege de enorme invloed die hij had op kunstenaars in de negentiende en vroege twintigste eeuw, evenals op de ontwikkeling van de moderne schilderkunst in het algemeen.

RKD Study

Dit eerste deel van de RKD Study Frans Hals and his workshop bestaat uit drie monografische hoofdstukken over het leven, werk en de receptie van Frans Hals. De auteur besteedt nadrukkelijk aandacht aan zijn theorie over de atelierpraktijk van Hals en diens samenwerking met andere kunstenaars. Dankzij nieuwe inzichten die zijn opgedaan door technisch onderzoek, en dankzij de nieuwe mogelijkheden om kunstwerken tot in het kleinste detail te kunnen bestuderen en vergelijken aan de hand van digitale afbeeldingen van hoge resolutie, kan Grimm nu onderscheid maken tussen schilderijen, of delen daarvan, die door Hals zelf zijn uitgevoerd en werken die door assistenten in het atelier zijn gemaakt. In de publicatie is een groot aantal detailafbeeldingen opgenomen, die inzicht geven in Grimms argumenten voor het accepteren of verwerpen van specifieke toeschrijvingen.

RKD Study Frans Hals and his workshop

Frans Hals
Frans Hals en atelier, Jonge man en vrouw in een herberg, 1623, The Metropolitan Museum of Art, New York

Deel 2

Het nog te verschijnen tweede deel van Frans Hals and his workshop betreft een uitgebreide catalogue raisonné van alle schilderijen die door Frans Hals en zijn assistenten zijn gemaakt, inclusief kunstwerken die alleen gedocumenteerd zijn middels kopieën of prenten, schilderijen met minder eenduidige toeschrijvingen en moderne imitaties. Hiertoe zijn alle kunstwerken die in de catalogus voorkomen opgenomen in de database RKDimages, samen met gedetailleerde toeschrijvingsgeschiedenis, herkomstinformatie en verwijzingen naar technische documentatie en literatuur.

Realisatie

Het realiseren van deze RKD Study was een omvangrijk meerjarig project dat door het RKD is uitgevoerd, in samenwerking met het Frans Hals Museum in Haarlem en met de hulp van vele enthousiaste collega’s van over de hele wereld. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de Gravin van Bylandtstichting, het De Gijselaar-Hintzenfonds en ambassadeur J. William Middendorf, voor hun genereuze financiële bijdrage.

Frans Hals
Frans Hals en atelier, Vrolijk gezelschap op Vastenavond, The Metropolitan Museum of Art, New York