Prof. dr. Yvonne Bleyerveld

Breitner

Senior conservator teken- en prentkunst


E: bleyerveld@rkd.nl 
T: 070 3339783


Yvonne Bleyerveld

Curriculum vitae en werkzaamheden

Yvonne Bleyerveld studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1999 aan de VU op het proefschrift Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (handelseditie 2000). Zij was vervolgens werkzaam als onderzoeker en universitair docent aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Tussen 2008 en 2017 werkte Yvonne als zelfstandig kunsthistorisch onderzoeker en redacteur voor verschillende musea en uitgeverijen. Voor Museum Boijmans Van Beuningen en Teylers Museum deed zij onderzoek naar de zestiende-eeuwse Nederlandse tekeningen in de collectie. Samen met Ilja Veldman schreef zij The Netherlandish Drawings of the 16th Century in Teylers Museum (2016). In 2019 verscheen van haar hand een studie over de houtsneden van Jacob Cornelisz (1460/65-1533) in de reeks The New Hollstein: Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700.

Sinds 2017 is Yvonne Bleyerveld werkzaam bij het RKD als senior conservator teken- prentkunst tot 1800. In oktober 2020 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Bleyerveld is lid van de redactie van Oud Holland. Journal for Art of the Low Countries.


Nevenactiviteiten

Yvonne Bleyerveld is lid van Teylers Tweede Genootschap en jurylid van de Duparc Prijs van het Mauritshuis.


Publicaties (selectie)

 • 5 entries in D. van Heesch, S. Van Ooteghem en J. Van Grieken (red.), Bruegel and Beyond – Netherlandish Drawings in the Royal Library of Belgium 1500-1800, Veurne 2022
 • Landschappen op royaal formaat. Noord-Nederlandse kunstenaars tekenen in de buitenlucht, ca. 1580-1700, Oratie Universiteit Leiden, 21 maart 2022
 • ‘On the spot: the appeal of the local’, in: S. Anderson en J. Seidenstein (red.), Crossroads. Drawing the Dutch Landscape, tentoonstellingscatalogus Harvard Art Museums, Cambridge MA 2022, pp. 34-55
 • ‘Two Seated Monkeys: The Earliest “Pen Works” by Jacob Matham’, Master Drawings 60/1 (2022), pp. 31-34
 • 18 entries in R. Cohen Tervaert e.a., Mooi oud. Tekeningen uit de Kröller-Müllercollectie 1500-1850, tentoonstellingscatalogus Kröller-Müller Museum Otterlo 2021
 • ‘Hoe Adriaen van de Venne zijn graveurs instrueerde. Ontwerptekeningen voor boekillustraties met opmerkelijke annotaties’, in: J. Bos e.a. (red.), Oude boeken, nieuwe podia /Old Books, New Platforms. Liber amicorum voor/for Marieke van Delft, Den Haag/Tielt 2021, pp. 24-31
 • ‘Zorgvuldig en veelzijdig. Allart van Everdingen als tekenaar’, in: C.M. Klinkert en Y. Bleyerveld (red.), Allart van Everdingen 1621-1675. Meester van het ruige landschap, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Alkmaar 2021, pp. 77-103
 • The New Hollstein: Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700. Jacob Cornelisz (2019)
 • Bijdragen aan Jan Steen en de historieschilderkunst (Mauritshuis, 2018)
 • Bijdrage aan en redactie van Slow Food. Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens 1600-1640 (Mauritshuis, 2017)
 • Met Ilja Veldman, The Netherlandish Drawings of the 16th Century in Teylers Museum (2016)
 • Redactie van Jacob Cornelisz van Oostsanen ca. 1475-1533 (Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum, 2014)
 • Bijdragen aan Bosch to Bloemaert. Early Netherlandish Drawings in Museum Boijmans Van Beuningen (2014)
 • Met medewerking van Robert Stein, ‘De bijbelse geschiedenis in glas. Een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515)’, Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 23 (2009), nr. 1-2, pp. 44-77
 • ‘Van de tiran verlost. Het boekje Tyrannorum praemia. Den loon der tyrannen van Willem van Haecht (1578)’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 52 (2001), pp. 127-153
 • ‘Chaste, obedient and devout: biblical women as patterns of female virtue in Netherlandish and German graphic art, ca. 1500-1750’, Simiolus 28 (2000-2001), nr. 4, pp. 219-250
 • Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650, Leiden 2000