Vicky Eenhoorn

Breitner

Informatiespecialist


E: eenhoorn@rkd.nl
T: 070 3339777


Vicky Eenhoorn

Curriculum Vitae en werkzaamheden

Vicky Eenhoorn studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Middels een minor Conservering en Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, ontdekte zij passie voor de materialiteit waarover kunstobjecten beschikken. Om deze interesse verder te ontdekken, deed zij vrijwilligerswerk voor de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag. Bij de vondstverwerking hielp zij het binnengekomen archeologisch materiaal te inventariseren, categoriseren en registreren. Ook hielp zij de conservator-restaurator bij het uitvoeren van behandelingen ten behoeve van het behoud van objecten, alsook bij het op- en afbouwen van tentoonstellingen. Deze combinatie van digitaal en fysiek voor een verzameling zorgen, heeft haar klaargestoomd voor de functie van Informatiespecialist, die zij sinds juli 2022 vervult bij de afdeling Collecties van het RKD. Hier draagt zij onder andere zorg voor de aanvraagdienst in het boekenmagazijn, de registratie van periodieken in de catalogus en het ompakken en inzichtelijk maken van deelcollecties. 

Nevenactiviteiten

Vicky Eenhoorn was gastonderzoeker bij de Johan de Witt Stichting, waar zij hielp bij het transcriberen, digitaliseren en ontsluiten van de correspondentie van Johan de Witt (1625-1672) in het Nationaal Archief. Dit project staat onder leiding van dr. Ineke Huysman van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en draagt bij aan het platform Early Modern Letters Online van de Bodleian Library en Oxford University. Ook is Vicky voorzitter van Culture Clash 4U, een multiculturele stichting die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten om de kloof tussen jongeren van verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen te verminderen.