Dr. Margreet Wolters

Breitner

Senior conservator technische documentatie


E: wolters@rkd.nl
T: 070 3339762


Margreet Wolters

Curriculum vitae en werkzaamheden

Margreet Wolters studeerde Kunstgeschiedenis in Nijmegen. Tijdens haar studie ontstond een fascinatie voor het ontstaansproces van schilderijen en volgde zij het bijvak Methoden en technieken van materieel onderzoek van kunstvoorwerpen bij prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer (Rijksuniversiteit Groningen).

Van 1994-1999 was zij onderzoeker in opleiding bij een onderzoeksproject naar de werkwijzen en atelierpraktijken van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer en een aantal kunstenaars uit hun omgeving. In 2011 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de functie van de ondertekening in het werk van Joachim Beuckelaer.

Sinds 1997 is Margreet Wolters werkzaam bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, eerst als Wetenschappelijk Projectmedewerker Infraroodreflectografie en nu als Conservator Technische Documentatie. Haar specialisme is het verrichten van onderzoek met infraroodreflectografie en analyse van de ondertekening in werken van kunstenaars uit de vijftiende tot en met zeventiende eeuw, met een speciale interesse in het creatieve ontstaansproces van schilderijen. In opdracht en voor eigen onderzoek heeft zij inmiddels ca. 650 kunstwerken met infraroodreflectografie onderzocht.

Wolters werkte ook aan belangrijke RKD-databaseprojecten, zoals het beschikbaar maken van de resultaten van dendrochronologisch onderzoek door prof. dr. Peter Klein. Zij was tevens een drijvende kracht achter de Marks on Arts Database en de geplande toevoeging van Middeleeuwse miniaturen aan RKDimages.

Vanuit haar expertise participeert zij in tentoonstellings- en catalogusprojecten, zij werkte bijvoorbeeld mee aan de bestandscatalogi Early Netherlandish Paintings van het Rijksmuseum Amsterdam en Early Netherlandish Paintings van het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken; en aan de tentoonstellingen Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen (2008), Pieter Pourbus en de vergeten meesters, Brugge, Groeningemuseum (2017-2018) en Magische Miniaturen, Utrecht, Museum Catharijneconvent (2018). Met een NWO Museumbeurs verrichtte zij in 2021 onderzoek naar de ondertekening en werkwijze bij Pieter Lastman, leermeester van Rembrandt.


Publicaties (selectie)

  • ‘Ondertekening in miniatuur. Onderzoek met infraroodreflectografie naar Zuid-Nederlandse handschriften’ in: Anne Margreet As-Vijvers en Anne Korteweg (red.), Zuid-Nederlandse Miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, Zwolle 2018, p. 20-31 (met M. Leeflang)
  • ‘Kwadraatnetten en kleuraanduidingen. Een ontwerp voor een glasraam door Joachim Beuckelaer als model voor een schilderij’, Delineavit et Sculpsit 41 (2017), pp. 34-40
  • ‘Een nieuw perspectief. De ondertekening in de Wladislawzaal door Hendrik van Steenwijck II’, in: E. Geudeker e.a. (red.), RKD Bulletin: Bijdragen voor Rudi Ekkart bij zijn afscheid als directeur van het RKD, 2012, pp. 207-212
  • ’Drawing → Underdrawing → Painting: Compositional Evolution in the Working Process of Joachim Beuckelaer’, JHNA 4:2 (Summer 2012), DOI:10.5092/jhna.2012.4.2.2
  • 'Lente, Zomer, Winter, drie triomfen van jaargetijden toegeschreven aan Louis de Caullery', in: Oud Holland 125 (2012), pp. 5-27 (met I. Wolf)
  • Met kool en crijt. De functie van de ondertekening in de schilderijen van Joachim Beuckelaer, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2011
  • ‘In search of the right colour: colour notations in a late sixteenth-century Dutch painting’, in: M. Spring (red.), Studying Old Master Paintings. Technology and Practice. The National Gallery Technical Bulletin 30th Anniversary Conference Postprints, Londen 2011, pp. 111-117 (met F. Lammertse, A. Wallert)
  • ‘Samenwerking tussen Alexander Keirincx en Cornelis van Poelenburch belicht’, Oud Holland 121 (2009), pp. 14-42 (met N. Sluijter-Seijffert)'Der Marien-Altar des Meisters der Virgo inter Virgines im Salzburg Museum', in: P. Husty, P. Laub (red.), Arsa Sacra. Kunstschätze des Mittelalters aus dem Salzburg Museum, Jahresschrift des Salzburg Museum∙Band 53, Salzburg 2010, pp. 19-35 (met J. Giltaij)
  • 'De laat-middeleeuwse schilder aan het werk. Hollandse atelierpraktijken in de vijftiende eeuw', in: cat. tent. F. Lammertse, J. Giltaij (red.), Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2008, pp. 45-58 (met M. Faries, J.P. Filedt Kok en M. Leeflang)
  • 'De Monogrammist HB geïdentificeerd: Huybrecht Beuckeleer', in: P. van den Brink, L.M. Helmus (red.), Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer, Zwolle 1997, pp. 231-238