Lynne van Rhijn, MA

Breitner

Conservator moderne en hedendaagse kunst


E: rhijn@rkd.nl 
T: 070 3339777


Lynne van Rhijn

Curriculum vitae en werkzaamheden

Kunsthistoricus Lynne van Rhijn werkte tijdens de master Museumconservator als conservator-in-opleiding in het Centraal Museum in Utrecht. Als conservator moderne en hedendaagse kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis houdt ze zich bezig met wetenschappelijk beheer van en onderzoek naar de collectie. Dat resulteerde bijvoorbeeld in 2021 in een uitgave en expositie rond radicaal-moderne kunst in naoorlogs Den Haag.


Nevenactiviteiten

Als gastcurator werkte Van Rhijn in Nest, het Rijksmuseum Twenthe (herman de vries / to be / verzamelingen) en Kunstmuseum Den Haag. Daarnaast schreef ze voor onder andere De Witte Raaf, de Groene Amsterdammer, de Winkler Prins Encyclopedie, Tubelight en Kunstbeeld. Van die laatste twee was ze ook (eind)redacteur. Van Rhijn won in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Ze adviseerde voor Stroom Den Haag, het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds en jureerde voor de Wolvecampprijs 2010, De Schefferprijs 2011 en de Charlotte Köhler Prijs van 2016, 2017 en 2018.


Publicaties (selectie)

  • ‘Een sluimerende kracht ontwaakt. Radicaal modern Den Haag 1945-1950’, in: Museum in de oorlog, kunst in vrijheid, Kunstmuseum Den Haag, 2021
  • ‘Zet je wekker in de badkamer. Praktisch advies en algemeen geldende wijsheden van mensen die het kunnen weten’, in: Margriet Luyten, Levenswerk 2 De kunstbemiddelaars, ’s-Hertogenbosch, 2018
  • Daan van Golden. Reflecties, GEM Den Haag, 2014
  • Jonathan Meese. TOTALZELBSTPORTRAIT, GEM Den Haag, 2011
  • 'Anti-materie en bloedspetters. literatuur in het werk van Marcel van Eeden' in: Marcel van Eeden. Zeichnungen und Malerei 1992-2009, Köln, 2009