Drs. Hans Wijgergangs

Breitner

Conservator


E: wijgergangs@rkd.nl
T: 070 3339752


Hans Wijgergangs

Curriculum vitae en werkzaamheden

Hans Wijgergangs studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid haalde. In 2000 rondde hij de post-academische opleiding Historische Informatieverwerking (Universiteit Leiden) af. Zijn specialisatie geldt de klassiek-moderne beeldende kunst, met een voorkeur voor het Belgisch symbolisme. Van 2002 tot 2014 was hij werkzaam als medewerker moderne kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Van 2014 tot 2018 vervulde hij de functie van webredacteur en studiezaalmedewerker. Sinds 2018 is hij werkzaam als conservator Moderne en Hedendaagse Kunst.


Publicaties (selectie)

  • ‘Franz Melchers, Albert Plasschaert en diens neef. Een kortstondige en een bestendige vriendschap in perspectief’, in: Rode Haring, nr. 3, (april 2021) pp. 78-93
  • ‘Portret en verhaal. Erich Wichman. Van Duitsen bloed’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 26 (nr. 4), pp. 34-35
  • ‘Twee brieven van Henry de Groux (1866-1930) in de collectie van het RKD’, in: RKD Bulletin 1 (2020) (digitale publicatie)
  • ‘Over de kunstenaar Franz Melchers en over de eerste vrouwelijke journalist van De Telegraaf’, Rond 1900, (2 juni 2020)
  • ‘Henry de Groux. Gelauwerd en verguisd ’. Kunstwerk verklaart kunstenaar, in: Collect, nr. 490, mei 2019, p. 18-19
  • ‘Drie gebroeders’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 25, nr. 2 (juni 2019), p. 32-33
  • ‘Een heerlijk groot kind’, (Brief van Degouve de Nuncques aan Albert Plasschaert), in: Schatten van het RKD, Haarlem 2018, p. 20-21
  • ‘Een onverwacht vermogen’, in: Schatten van het RKD, Haarlem 2018, p. 22-23
  • ‘Sprookjesprins uit Java’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 24, nr. 4, december 2018, p. 40-41