Mr. drs. Anne Marie van der Torren

Breitner

Directiesecretaris / juridische zaken


E: torren@rkd.nl 
T: 070 3339711


Anne Marie van der Torren

Curriculum vitae en werkzaamheden

Anne Marie van der Torren voltooide een opleiding Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht, waar zij afstudeerde op een auteursrechtelijk onderwerp (leenrecht). Later volgde zij een Bachelor en Master opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, die zij afrondde met een masterscriptie over de Gouden eeuw.

Rechten en kunstgeschiedenis combineerde zij in een opleiding Kunst & Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Torren werkte als jurist en gerechtsauditeur bij de rechterlijke macht (College van Beroep voor het bedrijfsleven). Sinds 2017 is zij directiesecretaris van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en verantwoordelijk voor juridische zaken, zoals contracten, auteursrecht en privacy.

Van der Torren is tevens Compliance Officer van het RKD.