Dr. Anne Margreet As-Vijvers

Breitner

Senior conservator middeleeuwse boekverluchting


E: as-vijvers@rkd.nl
T: 070 3339730


Anne Margreet As-Vijvers

Curriculum vitae en werkzaamheden

Anne Margreet As-Vijvers studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met een bijvak handschriftenkunde aan de Universiteit Leiden. In 2002 promoveerde ze cum laude aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over Zuid-Nederlandse boekverluchting, dat in 2013 werd gepubliceerd als Re-Making the Margin: The Master of the David Scenes and Flemish Manuscript Painting around 1500 en genomineerd voor de Karel van Manderprijs 2018.

Vanaf 1999 is Anne Margreet werkzaam als freelance onderzoeker op het gebied van de middeleeuwse boekverluchting, met als specialisatie verluchte handschriften uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Onder de naam Illuminare scribendo – Kunsthistorisch onderzoek en projecten verrichtte zij onderzoek en redactiewerk voor musea, universiteiten en particuliere verzamelaars in binnen- en buitenland. Zij schreef over boekproductie in steden en kloosters, over muziekhandschriften voor de hoge adel, de functie van getijdenboeken bij privédevotie, en de betekenis van bloemen en andere motieven in de margedecoraties van handschriften. In 2019 raakte zij betrokken bij het RKD project Leidse Kunstambachten, hetgeen resulteerde in een artikel in Oud Holland over boekproductie in het klooster Lopsen bij Leiden.

Sinds 2022 is Anne Margreet As-Vijvers senior conservator middeleeuwse boekverluchting bij het RKD.


Nevenactiviteiten

Illuminare scribendo – Kunsthistorisch onderzoek en projecten


Publicaties (selectie)

  • ‘Manuscript production in the monastery of St Hieronymusdal in Lopsen, near Leiden’. Oud Holland - Journal for Art of the Low Countries (2021, nos. 2/3, volume 134, pp. 69-100)
  • ‘The Grotesque Initials in the Alamire Choirbooks’. Journal of the Alamire Foundation (2019, volume 11, issue 1-2, pp. 13-46, 165-186)
  • met Anne S. Korteweg, Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit (2018)
  • ‘The Missing Miniatures of the Hours of Louis Quarré’. Journal of Historians of Netherlandish Art (vol. 10.1, 2018)
  • ‘Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters – Feldwerd’, in: Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur, edited by M. Hogenbirk & L. Kuitert (2017), pp. 247-269
  • The Tuliba Manuscripts. Catalogue of Manuscripts and Miniatures from the Fifteenth and Sixteenth Centuries (2014)
  • Re-Making the Margin: The Master of the David Scenes and Flemish Manuscript Painting around 1500 (2013)