Mondriaans horoscoop

piet-mondriaan-horoscoop

Piet Mondriaan (1872-1944) was een van de belangrijkste pioniers van de abstracte kunst in de twintigste eeuw. Het RKD beheert de grootste collectie archief- en documentatiemateriaal met betrekking tot Mondriaan, waaronder meer dan 700 originele brieven en tientallen portret- en atelierfoto’s. In 2012 verwierf het RKD een deel van Mondriaans privéarchief met daarin onder meer zijn adresboek en persoonlijke horoscoop.

External video URL

Een grote collectie Mondriaan-materiaal

Het systematisch verzamelen van Mondriaandocumentatie begon bij Joop Joosten, tussen 1956 en 1970 werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het RKD. Hij richtte zich in eerste instantie op het aanleggen van een volledige beelddocumentatie van Mondriaans werk. Dit vormde later de basis voor de publicatie van Piet Mondrian: catalogue raisonné (1998). De verwerving van de archieven van verzamelaars Hendrik van Assendelft en Sal Slijper zorgde ervoor dat er vele brieven van Piet Mondriaan naar het RKD kwamen.

Begin 2005 trad Wietse Coppes in dienst bij het RKD als conservator Mondriaan en De Stijl. Hij was verantwoordelijk voor de verdere groei van de collectie Mondriaandocumentatie door de acquisitie van onder andere de archieven van Robert Welsh, Joop Joosten, Anna Bergman en oprichters van het Mondriaanhuis Leo & Cis Heijdenrijk. Kers op de taart was de verwerving van een deel van Mondriaans persoonlijke archief in 2012. Het RKD heeft in de loop der jaren een even omvangrijke als uitputtende collectie met materiaal over Mondriaan bijeen weten te brengen. 

Wietse Coppes is als projectleider en editeur tevens betrokken bij het in 2014 opgestarte Mondriaan Editieproject. Dit ambitieuze project is een samenwerking tussen RKD en het Huygens Instituut en werkt toe naar online publicatie van de complete correspondentie en alle (theoretische) geschriften van Piet Mondriaan, in hun oorspronkelijke versie en in Engelse vertaling. De voortgang van het project is te volgen op www.mondrianpapers.org.

piet-mondriaan-horoscoop
1. Anoniem, Portret van Piet Mondriaan, 1909, collectie RKD
2. Mondriaans horoscoop, 1912, collectie RKD, archief Piet Mondriaan
3. Mondriaans horoscoop, 1912, collectie RKD, archief Piet Mondriaan

Mondriaans horoscoop

Een bijzonder object in het persoonlijke archief van Piet Mondriaan is zijn horoscoop. In 1911 kwam Mondriaan in aanraking met het Franse kubisme tijdens een verblijf in Parijs. Hij besloot begin 1912 naar de Franse hoofdstad te verhuizen. Vlak voor zijn verhuizing liet Mondriaan zijn horoscoop trekken door Adriaan van de Vijzel. Hij wilde weten hoe zijn toekomst er uit zou zien, aan de hand van stand van de sterren tijdens zijn geboorte op 7 maart 1872. De horoscoop – die vooraf werd gegaan door een eveneens bewaard gebleven proefhoroscoop – bevat behalve een uittreksel met de exacte stand van de sterren een uitgetypte voorspelling van bijna 50 pagina’s. Begin twintigste eeuw zag men zo’n voorspelling niet als volledig vaststaand, je kon zelf ook invloed uitoefenen op je toekomst. In de kantlijn van de horoscoop staan aantekeningen van Mondriaan waaruit blijkt dat hij bepaalde gebeurtenissen koppelde aan de voorspellingen in de horoscoop. Mondriaans horoscoop is momenteel te zien in de jubileumtentoonstelling van het RKD.