Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een verdwenen stad

Breitner in Rotterdam

A. Gordijn, P. van de Laar, H. Rooseboom

Sinds in 1962 bekend werd dat George Hendrik Breitner (1857-1923) behalve een begenadigd schilder ook een succesvol fotograaf was, is er in veel publicaties en tentoonstellingen aandacht besteedt aan zijn foto’s. Zij worden algemeen beschouwd als de meest interessante die rond 1900 in Nederland zijn gemaakt. Meer dan welke fotograaf ook is Breitner erin geslaagd het woelige stadsleven vast te leggen: stadsvernieuwing (afbraak, aanleg), mensen op straat en bedrijvigheid. De foto's die in Amsterdam ontstonden, hebben altijd de meeste aandacht getrokken. Niet alleen door hun aantal, maar ook omdat deze al in een vroeg stadium waren beschreven en dus toegankelijk. Onder de circa 2000 negatieven die het RKD al meer dan 40 jaar bezit, zijn er bijna honderd die zeker of waarschijnlijk in Rotterdam zijn gemaakt.

In dit deel van de RKD Bronnenreeks is deze unieke serie Rotterdamse foto's van Breitner voor de eerste keer bijeengebracht. Het boek bestaat uit een platendeel waarin 35 foto's pagina vullend zijn afgebeeld, een complete catalogus – samengesteld door Aad Gordijn – waarin alle foto's beschreven en afgebeeld zijn, en een tweetal artikelen. Het eerste is van de hand van Hans Rooseboom (Rijksmuseum, Amsterdam) en is getiteld Breitner in Rotterdam. Een vuile stad met een heele boel sleeperswagens, het tweede gaat over de stad Rotterdam toen Breitner daar fotografeerde met als titel Licht en donker in Rotterdam. George Hendrik Breitner en de werkstad begin twintigste eeuw, geschreven door Paul van de Laar.