Bibliotheek

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Het RKD huisvest de belangrijkste bibliotheek ter wereld met betrekking tot de beeldende kunsten van de Nederlanden in internationale context, van de late middeleeuwen tot heden. De bibliotheek omvat meer dan 500.000 banden, uiteenlopend van algemene kunstliteratuur, kunstlexica, monografieën, kunstenaarsboeken, preciosa en vroege edities tot de belangrijke collectie veilingcatalogi. De bibliotheek wordt continue aangevuld met recente uitgaven, waaronder ook vele digitale publicaties.

Boeken

Bij de boekencollectie ligt de nadruk op de Nederlandse en Vlaamse kunst. Kunstenaarsboeken vormen een bijzondere categorie: speciale uitgaves, vaak in kleine oplage, gemaakt door kunstenaars of voortkomend uit kunstprojecten. Ook deze collectie van meer dan 2000 kunstenaarsboeken wordt regelmatig aangevuld met nieuwe aankopen of schenkingen.

De uitgaven zijn alleen op het RKD te raadplegen en worden niet uitgeleend. Een deel van de boeken staan in een open opstelling op de studiezaal, het merendeel van de collectie kan ter plekke worden aangevraagd via RKDlibrary. Een klein aantal boeken is digitaal te raadplegen, dit aantal zal in de toekomst toenemen.

Tijdschriften

De collectie omvat ongeveer 4.100 nationale en internationale tijdschriften, waaronder zo’n 150 lopende abonnementen. Een selectie daarvan is ondergebracht op de studiezaal, de overige tijdschriften kunnen aangevraagd worden via RKDlibrary. Een deel van de tijdschriftencollectie wordt daarnaast via RKDlibrary ook digitaal aangeboden op de studiezaal van het RKD.

Veilingcatalogi

De collectie van 180.000 veilingcatalogi behoort tot de belangrijkste ter wereld, mede door het grote aantal geannoteerde exemplaren. Deze veilingcatalogi zijn door hun bezitters voorzien van extra informatie: in de kantlijn staan prijzen, kopers en andere aantekeningen. De vroegste veilingcatalogi in de collectie dateren uit de zeventiende eeuw. 

Recente veilingcatalogi zijn fysiek of digitaal in te zien op de studiezaal. Oudere exemplaren zijn aan te vragen via RKDlibrary, met uitzondering van veilingcatalogi uit de periode 1904 tot en met 1972, waarvan slechts een deel is opgenomen. Het nog niet ingevoerde materiaal kan ter plekke worden aangevraagd.

Microfiches

In de bibliotheek zijn diverse verzamelingen microfiches te vinden: de Art Sales Catalogues 1600-1900, The Witt Library, de Marburger Index, het Theo van Doesburg Archive en het Gerrit Rietveld Archive. De microfiches zijn op het RKD te bekijken.

Persdocumentatie

De collectie persdocumentatie telt miljoenen krantenknipsels en klein drukwerk over kunst, kunstenaars en tentoonstellingen. 

De persdocumentatie is samengesteld uit veel verschillende bronnen: knipsels uit Nederlandse (en voor een kleiner deel buitenlandse) dag- en weekbladen, kranten, uitnodigingen, persberichten, kleine brochures en vouwbladen naar aanleiding van tentoonstellingen van musea, kunsthandels en galeries. Het betreft voornamelijk twintigste-eeuwse kunst. Vanwege de grote diversiteit van het materiaal is de waarde van de te vinden informatie groot, deze informatie is namelijk niet of moeilijk te vinden in andere bronnen. 

Het is een fysieke collectie die alleen geraadpleegd kan worden in het RKD. De collectie is alfabetisch geordend op kunstenaar (zowel Nederlandse als buitenlandse). Waar een kunstenaar is ondergebracht, is herkenbaar aan de beschrijving in RKDartists onder standplaats PDO (persdocumentatie).

Een deel van de persdocumentatie is geordend op onderwerp. Het zijn inhoudelijke artikelen uit de landelijke pers, verdiepende verhalen over kunststromingen, nieuwsberichten over gewonnen prijzen en recensies van tentoonstellingen. Bij de persdocumentatie wordt ook klein drukwerk bewaard. Het gaat hier meestal om uitnodigingen en promotiemateriaal voor tentoonstellingen, biënnales en beurzen.