Archief met correspondentie van Sanne Bruinier

Portret van Sanne Bruinier

Begin dit jaar ontving het RKD een koffer vol brieven van kunstenares Sanne Bruinier (1875-1953). Het bestaan van deze brieven was tot vorig jaar onbekend. Ze doken op bij een nazaat van de enige zus van Sanne Bruinier. 

Kunstenares op reis

De in Den Haag geboren Sanne Bruinier was veel in het buitenland en verbleef van 1899 tot 1901 in Parijs. Deze stad gold toen als middelpunt van de artistieke wereld, waar ook vrouwen de kans kregen om zich in te schrijven aan één van de talrijke particuliere kunstacademies. Uit de correspondentie blijkt dat ze daar verschillende andere kunstenaars ontmoette, zoals Paula Modersohn-Becker en Kees van Dongen. Bruinier tekende en schilderde voornamelijk kinderportretten en landschappen. Helaas is er door verschillende branden weinig werk van haar bewaard gebleven. Na haar periode in Parijs bleef ze in het buitenland en vestigde zich in Polen, waar ze zich aansluit bij de Duitse sectie van de Theosofische Vereniging. Via deze vereniging komt ze in aanraking met de antroposofie en Rudolf Steiner. Dat verklaart waarom de dagboeken van Sanne Bruinier tegenwoordig bewaard worden bij de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag.

Portret van Sanne Bruinier
Bertha van Hasselt, Portret van Sanne Bruinier, 1927, collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Ontdekking

Tijdens haar bachelor Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven deed Klara Laboux onderzoek naar Sanne Bruinier in de Parijse periode. Samen met haar professor ontdekte ze dat bij een nazaat van de enige zus van Sanne Bruinier een koffer lag vol onbekende brieven geschreven door de kunstenares. Deze nieuwe bron kwam te laat voor haar bachelorpaper, maar ze gaat tijdens haar master verder met haar onderzoek, gebruikmakend van de nieuw opgedoken correspondentie. Zodoende kreeg Laboux eerst de mogelijkheid om alle brieven uit de periode rond 1900 te bestuderen. Onlangs is de koffer vol brieven overgebracht naar het RKD.

Koffer vol correspondentie van kunstenares Sanne Bruinier
De koffer met brieven van Sanne Bruiner, collectie RKD

Honderden ongepubliceerde brieven

Het archief bevat honderden ongepubliceerde brieven die Sanne Bruinier zorgvuldig heeft bijgehouden. Deze correspondentie geeft een beeld van haar artistieke netwerk en biedt daarnaast op een gedetailleerde wijze inzicht in haar persoonlijkheid. Momenteel doet Klara Laboux onderzoek naar de brieven uit de Parijse periode, ze geven een beeld van de Parijse leefwereld waarin jonge vrouwelijke kunstenaars een weg zochten om zich artistiek te ontplooien. Het archief wordt bij het RKD verder geïnventariseerd en komt ook beschikbaar voor andere onderzoekers.