Algemene voorwaarden Vrienden van het RKD

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Stichting Cornelis Hofstede de Groot/Vrienden van het RKD.

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Stichting Cornelis Hofstede de Groot/Vrienden van het RKD, verder te noemen ‘Vrienden’.

2.
Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Afdeling Service & Publiek, hierna: 'S&P') voert de administratie voor de Vrienden via het vermelde contactadres (10).

3.
Ten aanzien van het lidmaatschap gelden de volgende bepalingen:
 

  • Het lidmaatschap vangt aan na het insturen van de schriftelijke aanmelding aan het contactadres.
  • Het lidmaatschap is geldig gedurende het lopende  kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Aanmeldingen na 1 oktober zijn geldig tot en met het volgende kalenderjaar.
  • Opzeggen kan schriftelijk, gericht aan het contactadres, en in ieder geval één maand voor het einde van het kalenderjaar.
  • Het lidmaatschap loopt door tot het einde van het kalender jaar. Er wordt geen gehele of gedeeltelijke restitutie verleend van reeds betaalde vriendenbijdrage.

4.
Ten aanzien van de betaling voor het lidmaatschap geldt het volgende:

  • Indien er binnen drie maanden na aanmelding geen betaling heeft plaatsgevonden, vervalt de aanmelding.
  • Indien er binnen drie maanden na aanvang van een nieuw kalenderjaar (dus per 1 januari) geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt het lidmaatschap.

5.
De door u opgegeven persoonsgegevens en betaalgegevens worden alleen gebruikt voor de bestelling en betaling van het Vriendenlidmaatschap. De informatie wordt niet gebruikt voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden, of gedeeld met derden, zonder dat daarvoor vooraf om uw toestemming is gevraagd. Zie hiervoor mede de privacyverklaring op de website van het RKD.

6.
De Vriend zal wijzigingen in de adres- en overige gegevens schriftelijk doorgeven aan het contactadres.

7.
De Vriend zal door S&P op de hoogte gehouden worden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van het RKD.

8.
Het RKD organiseert periodiek activiteiten voor Vrienden. De Vriend kan zich voor een dergelijke activiteit schriftelijk aanmelden via het contactadres. Het kan zijn dat de capaciteit beperkt is. Dan geldt: diegenen die het eerst inschrijven gaan voor.

9.
De Vrienden hebben het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende lidmaatschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op de website van het RKD. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

10.
De contactgegevens van de Vrienden zijn:

Postadres: 
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
T.a.v. Vrienden van het RKD
Postbus 90418 
2509 LK DEN HAAG

Telefoon: 070-3339777
Emailadres: vrienden@rkd.nl