herman de vries publisher

herman de vries

herman de vries (1931) is een van de meest vooraanstaande kunstenaars van zijn generatie. Sinds de jaren zeventig licht hij delen van de natuur uit in onder andere sculpturen, collages en installaties. Minder bekend is zijn aanhoudende interesse in boeken, publiceren en werken met tekst. Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis werkt aan een twee boeken over de vries’ activiteiten als uitgever, getiteld herman de vries publisher.

Inhoud

Het RKD doet onderzoek naar de activiteiten van herman de vries als uitgever van kunstenaarsboeken en -tijdschriften. Het onderzoek zal resulteren in twee publicaties. Het eerste deel van herman de vries publisher (najaar 2024) behandelt de kunstenaarsboekenreeks eschenau summer press & temporary travelling press publications, het tweede deel (najaar 2025) de verschillende kunstenaarstijdschriften.

herman de vries publisher

De aanleiding voor herman de vries publisher is de schenking in 2019 door de kunstenaar van zijn persoonlijk archief aan het RKD. Inmiddels is dit ontsloten en openbaar toegankelijk voor onderzoek. Het RKD heeft ervoor gekozen zijn activiteiten als uitgever onder de loep te nemen, omdat deze essentieel zijn voor een beter begrip van zijn oeuvre. Met name de correspondentie vormt een rijke bron voor het onderzoek. Hierin zijn bijvoorbeeld voorstellen voor de publicaties terug te vinden.

Project

Vanaf 2022 verricht projectleider Lynne van Rhijn, conservator moderne en hedendaagse kunst, onderzoek naar de publicaties van de vries. Het resultaat wordt gepresenteerd in de twee boekpublicaties herman de vries publisher, te verschijnen najaar 2024 en najaar 2025.

Fondsen

Het RKD ontving voor dit project genereuze toekenningen van het Jaap Harten Fonds en Stichting Van Eelen-Weeber. Aan conservator Lynne van Rhijn werd door het Cultuurfonds een conservatorenstipendium toegekend zodat ze in de gelegenheid is een groot deel van haar tijd aan het project te besteden.

Toelichting

In de twee boekpublicaties worden, naast inleidende essays, alle uitgaven van de summer press van context voorzien en wordt een ruime selectie getoond uit alle door de vries uitgegeven tijdschriften. De essays worden geschreven door Lynne van Rhijn en Ton Geerts, senior conservator moderne en hedendaagse kunst.

Gerelateerde berichten

Archief herman de vries

Aanwinst

Het omvangrijke archief van de belangrijke ZERO-kunstenaar herman de vries is vanuit

 Archief herman de vries