Gerson Digital

Jean-Étienne Liotard

Het project Gerson Digital behandelt de werkzaamheid van reizende kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in andere landen en gaat in op de wisselwerking met hun collega's aldaar. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opdrachtgevers en buitenlandse verzamelaars van Nederlandse kunstwerken. Via hun collecties konden buitenlandse kunstenaars deze werken leren kennen en vertaalden zij, soms jaren later, de Nederlandse beeldtaal in hun eigen schilderijen.

Inhoud

In 1942 publiceerde Horst Gerson (1907-1978) zijn baanbrekende boek Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (1942/1983), waarin de verspreiding en receptie van de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw in Europa èn daarbuiten aan bod komt. Doel van het Gerson-project is het uitbrengen van een Engelstalige, kritisch geannoteerde en volledig geïllustreerde digitale editie, die in delen, land voor land, verschijnt. Zo vormt ieder land een deelproject. Bij de lancering van een nieuw deel wordt een symposium georganiseerd, in nauwe samenwerking kunsthistorici uit het desbetreffende land. Op deze wijze genereert het project nieuw onderzoek. Tot nu toe zijn publicaties uitgebracht over Brittannië, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Bohemen, Italië, Polen en Zweden (zie hieronder).

Deelprojecten in 2024-2025

In mei 2024 verscheen Gerson Digital: Sweden. De lancering vond plaats met het symposium Art on Demand: Objects, Knowledge and Ideas from the Low Countries in Sweden, 1500-1750 op het RKD, dat in nauwe samenwerking met o.a. het Nationalmuseum in Stockholm is georganiseerd. In 2024 en 2025 wordt het deelproject over Spanje en Portugal uitgevoerd. Tevens wordt vooronderzoek gedaan voor een project over Azië.

Partners

Toelichting

Door het Gerson onderzoek wordt de kunsthistorische informatie in RKD Research over Nederlandse kunst in internationale context sterk verrijkt. In RKDartists worden de profielen van reizende kunstenaars uit de Nederlanden uitgebreid en aangescherpt, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het documenteren van hun mobiliteit. In RKDimages worden werken toegevoegd die verband houden met hun buitenlandse verblijven. Ook de verzamelgeschiedenis van Nederlandse kunst in het buitenland vindt zijn weerslag in RKD Research. Biografische informatie van verzamelaars van Nederlandse kunst wordt toegevoegd aan RKDartists, terwijl hun aankopen – met uitvoerige herkomstvermelding – in RKDimages worden uitgewerkt.

Reeds verschenen delen