De Andere Helft

Kunstenaarsverenigingsleden bezoeken een tentoonstelling

Het platform De Andere Helft – Vrouwen in de Nederlandse kunstwereld 1780-1980 neemt de rol van vrouwen in de kunstwereld onder de loep met specifieke aandacht voor museale collecties in Nederland in de periode 1780-1980. Het platform is een initiatief van het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum Boijmans Van Beuningen, de Universiteit van Amsterdam en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. 

Inhoud

De missie van De Andere Helft is het vergroten van bewustzijn, kennis en zichtbaarheid van vrouwen als actoren in het Nederlandse kunstveld, met name bij de vorming van de openbare Collectie Nederland in de periode 1780-1980. Daarnaast streeft het platform naar duurzame inbedding in de geschiedenis van beeldende kunst en vormgeving van vrouwen als actoren in het kunstveld.

Als relevante actoren worden alle vrouwen beschouwd die zich op enige wijze bezig hebben gehouden met selecteren, verzamelen, beheren, onderhouden, onderzoeken, presenteren en bevorderen van kunst (waaronder ook beeldende kunst en vormgeving) in de Collectie Nederland. Makers zijn vanzelfsprekend ook actoren in het kunstveld, maar die vallen buiten de reikwijdte van het project omdat zij in ander verband al de nodige aandacht krijgen. 

Project

De strategische doelstellingen van het project zijn:

  • Een beter begrip van de rol van vrouwen bij het vormen, beheren, presenteren en van objecten uit de openbare Collectie Nederland. 
  • Een samenwerkingsverband van meerdere Nederlandse musea en universiteiten.
  • Een openbaar toegankelijk digitaal platform, waarbinnen onderzoeksresultaten van de verschillende instellingen gezamenlijk op een open, laagdrempelige en duurzame wijze worden ontsloten en gepresenteerd.

Onderzoek bij het RKD

Het RKD draagt bij aan De Andere Helft met het onderzoek naar Vrouwelijke Verzamelaars 1780-1980. Bovendien vormt de database RKDartists de centrale plek waar biografische informatie over vrouwelijke actoren wordt verzameld en geborgd. In het kader van De Andere Helft vond in 2022-2023 het onderzoeksproject Vrouwen in de kunst. Handelaars en verzamelaars in Nederland, 1870-1914 plaats.

Meer informatie over De Andere Helft op websites van de andere initiatiefnemers van het platform: