Drs. Ton Geerts

Breitner

Senior Curator Modern and Contemporary Art


E: geerts@rkd.nl 
T: 070 3339754


Ton Geerts

Curriculum vitae and duties

Ton Geerts studied art history and archeology at the Rijksuniversiteit Utrecht. He worked for various cultural institutes including the Bilderdijk Museum (Amsterdam) and the Dutch Royal Academy of Sciences (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)).

Between 1998 and 2009 he was Curator of Modern Art for the Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

He has worked since 2009 as Curator Modern and Contemporary Art for the RKD – Netherlands Institute for Art History, specialised in the fine arts 1960-1980.


Publications (selection)

  • 'Review of: In & Out of Amsterdam: Travels in Conceptual Art, 1960-1976', by Christophe Cherix, Museum of Modern Art New York 2009, in: The Burlington Magazine CLII, (February 2010), p. 215
  • 'Interview with Adriaan van Ravesteijn on the Art & Project Bulletins, May 17, 2011', in: Louise Riley-Smith (ed.), Art & Project Bulletins 1-156, September 1968-November 1989, London, Paris 2011, pp. 63-84
  • 'Art & Project (1968-2001)', in: RKD Bulletin 2012/1, pp. 24-30
  • 'Willem Sanders', 'Marien Schouten', 'Han Schuil', 'Emo Verkerk', in: Emine Kara, Han Schuil, Loes Visch, Gerrit Willems (red.), Stop Making Sense: Nederlandse schilderkunst uit de jaren '80, Zwolle 2013, pp. 114-115, 122-125, 126-129, 132-135
  • 'Verschijnen en verdwijnen: identiteit en zelfportret als artistiek medium', in: Mirjam Westen e.a., Spiegeloog: het zelfportret in de Nederlandse kunst 1900-2015, Arnhem 2015, pp. 16-23