RKD explore

28510
1 / 1

Maerten de Vos

Mozes en de Tafelen der wet, omgeven door leden van de Antwerpse familie Panhuys en Hooftman, 1574-1575 gedocumenteerd
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s 94
Object information
Objectcategory
painting
Support/medium
panel, oil paint
Shape/dimensions
laying rectangle 153 x 237,5 cm
Signature/inscription
Information about the signature, dating, inscription or any other mark on the front or back of the art work
  • voor een complete opgave van alle opschriften, zie cat. Catharijneconvent 2004, p. 91.
  • inscription on the frame
    zie voor transcriptie: cat. Den Haag 1993
Current attribution
Maerten de Vos
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
1574-1575 gedocumenteerd (1574 - 1575)
Represented
IB number
Number related to the portrait iconography collection RKD.
963442
Identification based on
opschrift
Note portrait
In originele lijst.Op diverse plaatsen gedateerd '1574' en 1575'Voor de voorgestelde identificaties van leden van de familie Hooftman en van Plantijn en mensen uit diens kring, zie Zondervan 1982.Voor een complete opgave van alle opschriften zie cat. Catharijneconvent2004, p. 91.Herkomst: oud familiebezit ; collectie jhr. Pieter van Panhuys, Leiden;door hem gelegateerd aan het Mauritshuis in 1836; sinds 1982 in bruikleen aan Museum Catharijneconvent, UtrechtLiteratuur: J.W. Zondervan, 'Het Panhuys-paneel van het Mauritshuis. Beeld van een snel vervlogen droom', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 36 (1982), p. p. 74-116, met afbeeldingen; E. Eyl, Het Panhuys-paneel van Maarten de Vos', Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 17 (1991), p. 190-197 met afb.; J. Dijkstra e.a. cat. De schilderijen van Museum Catharijneconvent, Utrecht (Museum Catharijneconvent) 2002, p. 90-92 met afb.; H.L.M. Defoer e.a. cat. Goddelijk geschilderd, Utrecht (Museum Catharijneconvent) 2003, p. 124-126, nr. 34, met afb. (kleur); B. Broos en A. van Suchtelen, cat. Portraits in the Mauritshuis 1430-1790, Den Haag (Mauritshuis) 2004, p. 317, nr. 249 met afb.; Catharinebrief 2008, nr. 2, p. 12, 16-17, met afbeeldingenBeschrijving: in voorgrond stilleven van schalen, schenkkannen, kistje, juwelen en andere kostbaarheden; in achtergrond tentenkamp, bomen en bergen waarvan de toppen in wolken verscholen zijn; figuren in historische (fantasie)gewaden en in eigentijdse kleding.
Origin
Exhibitions and literature
Documentation
Entered on: 2000-02-07; Last modification: 2014-04-25

Comments

No comments

My selections

My selections

Login to save your selection

Your current selection will be lost. Are you sure?